RESTRUKTURYZACJE:

JAN ŚWIĆ - postępowanie sanacyjne IX GRs 2/17 - umorzone

NAVIMOR-INVEST S.A. - postępowanie układowe VI GRp 7/17 - umorzone

ANDRZEJ RYCERZ IX GRp 10/17 - przyspieszone postępowanie układowe - ZATWIERDZONO  UKŁAD

TVILUM POLSKA sp. z o.o. VII GRz 1/18 - postępowanie o zatwierdzeni układu - ZATWIERDZONO I WYKONANO  UKŁAD

OPKG Sp. z o.o. w Lublinie IX GRz 1/20 - postępowanie o zatwierdzenie układu - ZATWIERDZONO UKŁAD

REYDROB Sp.z o.o. w Golkach XIV GRu 1/20 - postępowanie układowe - w trakcie

UPADŁOŚCI:

.

POLSKIE NAGRANIA sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej sygn. akt XIX GUp 9/19- przedsiębiorstwo zostało sprzedane. Nabywca Warner Music Poland.Archiwizacja dokumentacji.

KLINIKA NZOZ sp.z o.o. IX GUp 10/14 - przedsiębiorstwo medyczne. Do zbycia sprzęt medyczny i inne ruchomości.

Waldemar Pachucki IX GU 12/15 ''of'' - upadłość konsumencka. Do sprzedania udziały w nieruchomości.

EKO-TREND sp.z o.o. IX GUp 108/16 - branża szwalnicza - przedsiębiorstwo sprzedane. Do sprzedania wierzytelność.

AMIS sp.z o.o. XVIII GUp 120/19 - branża poligraficzna, do sprzedania nieruchomość biznesowa, drobne ruchomości  i drobne  maszyny poligraficzne.

Jarosław Bandura XVIII GUp 150/19 - osoba fizyczna, końcowa faza postępowania, wszystko sprzedane;

Ewa Mazur IX GUp 47/17 - osoba fizyczna;

Marta Groszek IX GUp 24/19 - osoba fizyczna;

Zofia Grzywacz IX GUp 48/19 - osoba fizyczna;

RED CARPET sp. z o.o. XVIII GUp 192/19 - do sprzedania prawa producenckie do ujęć reklamówek filmowych

FUTURA - G.M. sp. z o.o. XVIII GUp 421/19 -  początkowa faza postępowania, do sprzedania roszczenie

ALFA - PROJEKT XVIII GUp 840/19 - początkowa faza postępowania - przedsiębiorstwo sprzedane w pre pack.

 


ARCHIWUM UPADŁOŚCI


EXPERTER sp.z o.o. w upadłości likwidacyjnej sygn. akt X GUp 35/10 - Postępowanie  umorzone.

DEEP BLUE BIOMETRICS sp.z o.o. w upadłości likwidacyjnej sygn.akt X GUp 4/10 - Postępowanie zakończone. Archiwizacja CBA.

RED ROOM sp. z o.o. sygn.akt X GUp 13/10 - Postępowanie zakończone. Archiwizacja CBA.

AKSA POLSKA sp.z o.o. w upadłości likwidacyjnej sygn. akt X GUp 69/09 -  Postępowanie zakończone. Archiwizacja CBA.

UNIVERSAL S.A.  sygn.akt X GU 68/06 -Postępowanie zakończone. Archiwizacja MEBIS.

JOLEXIS sp.z o.o. sygn.akt X GUp 16/09 -   Postępowanie zakończone. Archiwizacja CBA.

RABAR-BAR A.Tyburek, J.Abramowski sp.z j IX GUp 3/12 - Postępowanie zakończone.

CTM POLSKA sp.z o.o.  X GUp 111/12 - Postępowanie umorzone.

ŚWIDNIK TRADE sp.z o.o. w upadłości likwidacyjnej syng. akt IX GUp 93/11 -Postępowanie umorzone.

IONA HOMES sp.z o.o. Sp.k. X GUp 42/12 - Postępowanie zakończone. Archiwizacja CBA.

MŁYN ZBOŻOWY GGD Małgorzata i Arkadiusz Gajosz, Jacek Dubiel Spółka Jawna w upadłości likwidacyjnej w Szczebrzeszynie, V GUp 1/10, postępowanie zakończone. Archiwizacja CBA.

Betterware Poland Limited X Gup 46/12 - Postępowanie zakończone. Archiwizacja CBA.

PUH DAKRO Dariusz Kroczyński w upadłości likwidacyjnej sygn. akt XVIII GUp 32/09 - Postępowanie zakończone. Archiwizacja MEBIS.

RATON POLSKA sp.z o.o.X GUp 16/14 - zakończone.

Fabryka Mebli Poznańscy sp.z o.o. w upadłości likwidacyjnej. sygn.akt V GUp 2/09 - Postępowanie zakończone Archiwizacja CBA.

Feliksa Olczak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Olczak Zakład Kamieniarski w Lublinie IX GUp 8/12 - zakończone

INWEST - PLAN sp. z o.o. IX GUp 16/13 - zakończone Archiwizacja MEBIS.

CEZAR 10 S.A. X GUp 94/15 - zakończone Archiwizacja CBA.

VENA Sp.z o.o. X GUp 410/16 - zakończone Archiwizacja MEBIS.

Emil Kloc  IX GUp 22/17 "of" - osoba fizyczna - umorzone

Mariusz Baraniak X GUp 434/17 -osoba fizyczna - zakończone

AMEDS Centrum sp.z o.o. X GUp 112/14 - zakończone Archiwizacja MEBIS.

PHOENIX TECHNOLOGIES sp. z o.o. - X GUp 515/17  - zakończone Archiwizacja CBA.

 


Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 
Syndyk sprzeda nieruchomość w Drzewcach Kolonii
 

Syndyk Masy Upadłości P.W. Michał Obel w Drzewcach Kolonii oferuje do sprzedaży prawo własności nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 95/3 o pow. 0,4184 [ha], położoną w miejscowości Kolonia Drzewce, zabudowaną budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 149,71 [m²], dla której SR w Puławach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1P/00106145/6.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 468.000,00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych zero groszy).

Uwaga: budynek mieszkalny znajdujący się na nieruchomości posiada lokatorów.

Operat szacunkowy dotyczący nieruchomości dostępny jest do wglądu w kancelarii syndyka.

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z wymogami, jakim powinna odpowiadać oferta, dostępne są w kancelarii syndyka, w Lublinie ul. Pogodna 36/11, lub po przesłaniu zapytania na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Pisemne oferty należy składać w Kancelarii Syndyka, ul. Pogodna 36 lok. 11 w Lublinie w terminie do dnia 13 lipca 2020 r., do godziny 15.00 (decyduje data wpływu oferty

do kancelarii syndyka).

Dodatkowe informacje: 505-355-290, (81) 479 45 53

 
Syndyk sprzeda skrzynki na pieczywo
 

 

Syndyk sprzeda z wolnej ręki w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty, ruchomości w postaci 110 skrzynek plastikowych  na pieczywo.

 

Wykaz   oferowanych do sprzedaży skrzynek warunki konkursu ofert, dostępne są w kancelarii syndyka, w Lublinie ul. Pogodna 36/11, lub w postaci elektronicznej (mailem zwrotnym), po przesłaniu przez osoby zainteresowane zakupem zapytania na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Cena wywoławcza 2.424,75 zł (słownie: dwa tysiące czterysta dwadzieścia cztery złote siedemdziesiąt pięć groszy) netto.

Preferowane będą oferty na zakup wszystkich  skrzynek plastikowych na pieczywo.

 

Pisemne oferty należy składać w Kancelarii Syndyka, ul. Pogodna 36 lok. 11 w Lublinie w terminie do dnia 1 lipca 2020 r., do godz. 15.00. (decyduje data wpływu oferty do kancelarii syndyka). Dodatkowe informacje pod nr. tel.,  81 479-45-53, 600 418 844.

 

 
Zarządca Tymczasowy sprzeda działkę w Grójcu
 

Zarządca Tymczasowy Masy Upadłości spółki P.P.U.H. RAPID Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Białej Podlaskiej, zaprasza do składania ofert na zakup prawa własności nieruchomości, stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu oznaczoną numerem ewidencyjnym 208/6, o powierzchni 0,4694 [ha], położoną w Grójcu, powiat grójecki, województwo mazowieckie, obręb ewidencyjny 0001 – Grójec Miasto, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Grójcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą oznaczoną numerem RA1G/00084481/1.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 506.100,00 zł (słownie: pięćset sześć tysięcy sto złotych zero groszy) netto.

Operat szacunkowy dotyczący wskazanej nieruchomości dostępny jest do wglądu w kancelarii zarządcy tymczasowego.

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z wymogami, jakim powinna odpowiadać oferta, dostępne są w kancelarii zarządcy tymczasowego, w Lublinie ul. Pogodna 36/11, lub w postaci elektronicznej (mailem zwrotnym), po przesłaniu przez osoby zainteresowane zakupem zapytania na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Pisemne oferty należy składać w Kancelarii Zarządcy Tymczasowego, ul. Pogodna 36 lok. 11 w Lublinie w terminie do dnia 19 czerwca 2020 r., do godz. 15.00 (decyduje data wpływu oferty do kancelarii zarządcy tymczasowego).

Dodatkowe informacje pod nr. tel. 505-355-290, (81) 479 45 53

 
Syndyk sprzeda wierzytelności
 

Syndyk Masy Upadłości Jana Karpińskiego w upadłości – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia iż w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych (sygn. akt IX GUp 30/15 „of”), sprzeda z wolnej ręki  wierzytelność przysługującą upadłemu o wartości nominalnej 4.510,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset dziesięć złotych ) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia
25 marca 2017 r. i zasądzonymi kosztami procesu w kwocie 1.143,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto czterdzieści trzy złotych zero groszy) - za cenę nie niższą niż 2.826,50 zł (słownie: dwa tysiące osiemset dwadzieścia sześć złotych pięćdziesiąt groszy).

Pisemne oferty na zakup wierzytelności należy składać na adres Kancelarii Syndyka Masy Upadłości, ul. Pogodna 36 lok. 11, 20-337 Lublin w terminie do dnia 5 czerwca 2020 r. Szczegółowe informacje na temat oferowanej do sprzedaży wierzytelności oraz jej udokumentowania dostępne są pod numerem tel. 81 479-45-53 oraz 505 – 355 – 290, a także po przesłaniu zapytania mailem na adres: przemysł Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 

 
Syndyk sprzeda nieruchomości w Kolonii Miłocin
 

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert, na sprzedaż kompleksu nieruchomości

w Kolonii Miłocin, w postaci:

1) prawa własności nieruchomości, stanowiącej działkę gruntu nr 335/4 i 336 o pow.
3,23 [ha], dla którego Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1O/00066453/4;

2) prawa własności nieruchomości, stanowiącej działkę gruntu nr 302/4, 303/6 i 304
o pow. 2,0063 [ha], dla którego Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1O/00013217/2;

3) prawa własności nieruchomości, stanowiącej działkę gruntu nr 303/8 o powierzchni 0,3376 [ha], dla którego Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1O/00063239/7.

Łączna cena wywoławcza wynosi 290.000,00 zł (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy) netto, wadium wynosi 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy).

Pisemne oferty, wraz z dowodem wpłaty wadium należy składać w terminie do dnia 19 marca 2020 r. do godziny 15.00, do Kancelarii Notarialnej Notariusza Marcina Wysockiego w Świdniku, ul. K. K. Baczyńskiego 8/7, 21 – 040 Świdnik. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi we wskazanej kancelarii notarialnej, w dniu 20 marca 2020 r., o godz. 14.00 .

Warunki konkursu ofert (w tym warunki, jakim musi odpowiadać oferta oraz numer rachunku na jaki należy wpłacić wadium) dostępne są w kancelarii syndyka w Lublinie, ul. Pogodna 36/11, lub po przesłaniu zapytania na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Dodatkowe informacje dostępne pod numerami telefonów (81) 479 45 53, 505-355-290.

 

Uwaga.

Z uwagi na ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego i wynikające z niego obiektywne trudności w przeprowadzeniu przez syndyka w pełni transparentnej procedury konkursowej, a także ewentualne trudności w składaniu ofert i udziale oferentów w dalszej procedurze konkursowej, działając na podstawie punktu VIII regulaminu konkursu ofert, Syndyk Masy Upadłości Tadeusza Lalaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. Tadeusz Lalak Wyrób i Sprzedaż Brykietu – Peletu
w Palikijach Pierwszych odwołuje konkurs ofert na sprzedaż wchodzącego w skład masy upadłości kompleksu nieruchomości w Kolonii Miłocin stanowiącego grunty orne o nr 335/4 i 336 o łącznej powierzchni 3,23 [ha] KW nr U1O/00066453/4, grunty orne nr 302/4, 303/6 i 304 o łącznej powierzchni 2,0063 [ha], KW nr LU1O/00013217/2 oraz grunty orne o nr 303/8 o powierzchni 0,3376 [ha], KW nr LU1O/00063239/7.

Termin kolejnego konkursu ofert, po ustaniu przeszkód utrudniających jego przeprowadzenie, zostanie ogłoszony przez syndyka poprzez publikację ogłoszenia prasowego oraz ogłoszeń internetowych (w tym na stronie kancelarii syndyka).

Wpłacone wadia, zgodnie z regulaminem konkursu ofert, zostaną zwrócone na rachunki oferentów.

Złożone oferty, w stanie zamkniętym, zostaną złożone do dokumentacji prowadzonego przez syndyka postępowania upadłościowego.

 


 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (Warunki konkursu ofert - Kolonia Miłocin.pdf)Warunki konkursu ofert - Kol. Miłocin 108 Kb
 
Syndyk sprzeda nieruchomości w Sporniaku Palikijskim
 

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert, na sprzedaż kompleksu nieruchomości
w Sporniaku Palikijskim, w postaci:

1) prawa własności nieruchomości, stanowiącej działkę gruntu nr 124 o pow. 0,26 [ha],
dla którego Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1O/00013217/2;

2) prawa własności nieruchomości, stanowiącej działkę gruntu nr 120 o pow. 0,75 [ha],
dla którego Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1O/00008139/3;

3) prawa własności nieruchomości, stanowiącej działki gruntu nr 119/1, 119/3 i 121
o łącznej pow. 0,77 [ha], dla którego Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1O/00059570/8;

4) prawa własności nieruchomości, stanowiącej działki gruntu nr 110/2, 113/1, 113/7, 109, 110/1, 111, 112/1, 108/3, 113/4, 113/5 i 113/6 o łącznej pow. 5,29 [ha], dla którego
Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1O/00032304/8;

5) prawa własności nieruchomości, stanowiącej działkę gruntu nr 119/2 o pow. 0,22 [ha], dla którego Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1O/00059569/8;

6) prawa własności nieruchomości, stanowiącej działki gruntu nr 107 i 114 o pow. 0,25 [ha], dla którego Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1O/00047861/8.

Cena wywoławcza wynosi 359.900,00 zł (trzysta pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset złotych zero groszy) netto, wadium wynosi 36.000,00 zł (trzydzieści sześć tysięcy złotych zero groszy).

Pisemne oferty, wraz z dowodem wpłaty wadium należy składać w terminie do dnia 19 marca 2020 r. do godziny 15.00, do Kancelarii Notarialnej Notariusza Marcina Wysockiego w Świdniku, ul. K. K. Baczyńskiego 8/7, 21 – 040 Świdnik. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi we wskazanej kancelarii notarialnej, w dniu 20 marca 2020 r., o godz. 13.00 .

Warunki konkursu ofert (w tym warunki, jakim musi odpowiadać oferta oraz numer rachunku na jaki należy wpłacić wadium) dostępne są w kancelarii syndyka w Lublinie, ul. Pogodna 36/11, lub po przesłaniu zapytania na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Dodatkowe informacje dostępne pod numerami telefonów (81) 479 45 53, 505-355-290.

 

Uwaga.

Z uwagi na ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego i wynikające z niego obiektywne trudności w przeprowadzeniu przez syndyka w pełni transparentnej procedury konkursowej, a także ewentualne trudności w składaniu ofert i udziale oferentów w dalszej procedurze konkursowej, działając na podstawie punktu VIII regulaminu konkursu ofert, Syndyk Masy Upadłości Tadeusza Lalaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. Tadeusz Lalak Wyrób i Sprzedaż Brykietu – Peletu w Palikijach Pierwszych odwołuje konkurs ofert na sprzedaż wchodzącego w skład masy upadłości kompleksu nieruchomości w Sporniaku Palikijskim stanowiącego grunty orne o nr 124 o powierzchni 0,26 [ha], KW nr LU1O/00013217/2, grunty orne o nr 120 o powierzchni 0,75 [ha], KW nr LU1O/00008139/3, grunty orne o nr 119/1, 119/3 i 121 o łącznej powierzchni 0,77 [ha], KW nr LU1O/00059570/8, grunty orne o nr 110/2, 113/1, 113/7, 109, 110/1, 111, 112/1, 108/3, 113/4, 113/5 i 113/6 o łącznej powierzchni 5,29 [ha], KW nr LU1O/00032304/8, grunty orne o numerze ewidencyjnym 119/2 o powierzchni 0,22 [ha], KW nr LU1O/00059569/8 oraz grunty orne o numerach ewidencyjnych nr 107 i 114 o łącznej powierzchni 0,25 [ha], KW nr LU1O/00047861/8.

Termin kolejnego konkursu ofert, po ustaniu przeszkód utrudniających jego przeprowadzenie, zostanie ogłoszony przez syndyka poprzez publikację ogłoszenia prasowego oraz ogłoszeń internetowych (w tym na stronie kancelarii syndyka).

Wpłacone wadia, zgodnie z regulaminem konkursu ofert, zostaną zwrócone na rachunki oferentów.

Złożone oferty, w stanie zamkniętym, zostaną złożone do dokumentacji prowadzonego przez syndyka postępowania upadłościowego.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (Warunki konkursu ofert - Sporniak Palikijski.pdf)Warunki konkursu ofert - Sporniak 110 Kb
 
Syndyk sprzeda pakiet wierzytelności - Futura G.M.
 

Syndyk Masy Upadłości FUTURA G.M. sp.  z o.o. w likwidacji

sprzeda:

pakiet wierzytelności przysługujących upadłej spółce za kwotę nie niższą niż 11 555,00 zł.


Oferty proszę składać na adres:

Kancelaria Syndyka Jerzego Sławka  ul. Pogodna 36/11, 20-337 Lublin lub w formie skanu oferty pisemnej przesłać na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (zalacznik naleznosci Futura.pdf)zalacznik naleznosci Futura.pdf 100 Kb