RESTRUKTURYZACJE:

JAN ŚWIĆ - postępowanie sanacyjne IX GRs 2/17 - umorzone

NAVIMOR-INVEST S.A. - postępowanie układowe VI GRp 7/17 - umorzone

ANDRZEJ RYCERZ IX GRp 10/17 - przyspieszone postępowanie układowe - ZATWIERDZONO  UKŁAD

TVILUM POLSKA sp. z o.o. VII GRz 1/18 - postępowanie o zatwierdzeni układu - ZATWIERDZONO I WYKONANO  UKŁAD

UPADŁOŚCI:

.

POLSKIE NAGRANIA sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej sygn. akt XIX GUp 9/19- przedsiębiorstwo zostało sprzedane. Nabywca Warner Music Poland.Archiwizacja dokumentacji.

KLINIKA NZOZ sp.z o.o. IX GUp 10/14 - przedsiębiorstwo medyczne. Do zbycia sprzęt medyczny i inne ruchomości.

Waldemar Pachucki IX GU 12/15 ''of'' - upadłość konsumencka. Do sprzedania udziały w nieruchomości.

EKO-TREND sp.z o.o. IX GUp 108/16 - branża szwalnicza - przedsiębiorstwo sprzedane. Do sprzedania wierzytelność.

AMIS sp.z o.o. XVIII GUp 120/19 - branża poligraficzna, do sprzedania nieruchomość biznesowa, drobne ruchomości  i drobne  maszyny poligraficzne.

Jarosław Bandura XVIII GUp 150/19 - osoba fizyczna, końcowa faza postępowania, wszystko sprzedane;

Ewa Mazur IX GUp 47/17 - osoba fizyczna;

Marta Groszek IX GUp 24/19 - osoba fizyczna;

Zofia Grzywacz IX GUp 48/19 - osoba fizyczna;

RED CARPET sp. z o.o. XVIII GUp 192/19 - do sprzedania prawa producenckie do ujęć reklamówek filmowych

FUTURA - G.M. sp. z o.o. XVIII GUp 421/19 -  początkowa faza postępowania, do sprzedania roszczenie

ALFA - PROJEKT XVIII GUp 840/19 - początkowa faza postępowania - przedsiębiorstwo sprzedane w pre pack.

 


ARCHIWUM UPADŁOŚCI


EXPERTER sp.z o.o. w upadłości likwidacyjnej sygn. akt X GUp 35/10 - Postępowanie  umorzone.

DEEP BLUE BIOMETRICS sp.z o.o. w upadłości likwidacyjnej sygn.akt X GUp 4/10 - Postępowanie zakończone. Archiwizacja CBA.

RED ROOM sp. z o.o. sygn.akt X GUp 13/10 - Postępowanie zakończone. Archiwizacja CBA.

AKSA POLSKA sp.z o.o. w upadłości likwidacyjnej sygn. akt X GUp 69/09 -  Postępowanie zakończone. Archiwizacja CBA.

UNIVERSAL S.A.  sygn.akt X GU 68/06 -Postępowanie zakończone. Archiwizacja MEBIS.

JOLEXIS sp.z o.o. sygn.akt X GUp 16/09 -   Postępowanie zakończone. Archiwizacja CBA.

RABAR-BAR A.Tyburek, J.Abramowski sp.z j IX GUp 3/12 - Postępowanie zakończone.

CTM POLSKA sp.z o.o.  X GUp 111/12 - Postępowanie umorzone.

ŚWIDNIK TRADE sp.z o.o. w upadłości likwidacyjnej syng. akt IX GUp 93/11 -Postępowanie umorzone.

IONA HOMES sp.z o.o. Sp.k. X GUp 42/12 - Postępowanie zakończone. Archiwizacja CBA.

MŁYN ZBOŻOWY GGD Małgorzata i Arkadiusz Gajosz, Jacek Dubiel Spółka Jawna w upadłości likwidacyjnej w Szczebrzeszynie, V GUp 1/10, postępowanie zakończone. Archiwizacja CBA.

Betterware Poland Limited X Gup 46/12 - Postępowanie zakończone. Archiwizacja CBA.

PUH DAKRO Dariusz Kroczyński w upadłości likwidacyjnej sygn. akt XVIII GUp 32/09 - Postępowanie zakończone. Archiwizacja MEBIS.

RATON POLSKA sp.z o.o.X GUp 16/14 - zakończone.

Fabryka Mebli Poznańscy sp.z o.o. w upadłości likwidacyjnej. sygn.akt V GUp 2/09 - Postępowanie zakończone Archiwizacja CBA.

Feliksa Olczak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Olczak Zakład Kamieniarski w Lublinie IX GUp 8/12 - zakończone

INWEST - PLAN sp. z o.o. IX GUp 16/13 - zakończone Archiwizacja MEBIS.

CEZAR 10 S.A. X GUp 94/15 - zakończone Archiwizacja CBA.

VENA Sp.z o.o. X GUp 410/16 - zakończone Archiwizacja MEBIS.

Emil Kloc  IX GUp 22/17 "of" - osoba fizyczna - umorzone

Mariusz Baraniak X GUp 434/17 -osoba fizyczna - zakończone

AMEDS Centrum sp.z o.o. X GUp 112/14 - zakończone Archiwizacja MEBIS.

PHOENIX TECHNOLOGIES sp. z o.o. - X GUp 515/17  - zakończone Archiwizacja CBA.

 


Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 
Syndyk sprzeda pakiet wierzytelności
 

Syndyk Masy Upadłości FUTURA G.M. sp.  z o.o. w likwidacji sprzeda pakiet wierzytelności przysługujących upadłej spółce za kwotę nie niższą niż 11 555,00 zł. Oferty proszę składać na adres: Kancelaria Syndyka Jerzego Sławka  20-337 Lublin ul. Pogodna 36/11 lub w formie skanu oferty pisemnej przesłać na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (zalacznik naleznosci Futura.pdf)zalacznik naleznosci Futura.pdf 100 Kb
 
Syndyk sprzeda nieruchomości w Sporniaku Palikijskim
 

 

Syndyk masy upadłości Tadeusza Lalaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. Tadeusz Lalak Wyrób i Sprzedaż Brykietu – Peletu w Palikijach Pierwszych (sygn. akt IX GUp 85/17) ogłasza konkurs ofert, na sprzedaż kompleksu nieruchomości w Sporniaku Palikijskim, w postaci:

1) prawa własności nieruchomości, stanowiącej działkę gruntu nr 124 o pow. 0,26 [ha], dla którego Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1O/00013217/2;

2) prawa własności nieruchomości, stanowiącej działkę gruntu nr 120 o pow. 0,75 [ha], dla którego Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1O/00008139/3;

3) prawa własności nieruchomości, stanowiącej działki gruntu nr 119/1, 119/3 i 121 o łącznej pow. 0,77 [ha], dla którego Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1O/00059570/8;

4) prawa własności nieruchomości, stanowiącej działki gruntu nr 110/2, 113/1, 113/7, 109, 110/1, 111, 112/1, 108/3, 113/4, 113/5 i 113/6 o łącznej pow. 5,29 [ha], dla którego Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1O/00032304/8;

5) prawa własności nieruchomości, stanowiącej działkę gruntu nr 119/2 o pow. 0,22 [ha], dla którego Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1O/00059569/8;

6) prawa własności nieruchomości, stanowiącej działki gruntu nr 107 i 114 o pow. 0,25 [ha], dla którego Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1O/00047861/8.

Cena wywoławcza wynosi 359.900,00 zł (trzysta pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset złotych zero groszy) netto, wadium wynosi 36.000,00 zł (trzydzieści sześć tysięcy złotych zero groszy).

Pisemne oferty wraz z dowodem wpłaty wadium należy składać w terminie do dnia 7 października 2019 r., do godz. 16.00 (liczy się data wpływu oferty) do Kancelarii Notarialnej Notariusza Marcina Wysockiego w Świdniku, ul. K. K. Baczyńskiego 8/7, 21 – 040 Świdnik. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi we wskazanej kancelarii notarialnej, w dniu 8 października 2019 r., o godz. 12.00.

Warunki konkursu ofert (w tym warunki, jakim musi odpowiadać oferta oraz numer rachunku na jaki należy wpłacić wadium) dostępne są w kancelarii syndyka w Lublinie, ul. Pogodna 36/11, lub po przesłaniu zapytania na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Patrz - załącznik   - warunki konkursu!

Dodatkowe informacje dostępne pod numerami telefonów (81) 479 45 53, 505-355-290.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (Warunki konkursu ofert - Sporniak Palikijski PDF.pdf)Warunki konkursu ofert - Sporniak 91 Kb
 
Syndyk sprzeda nieruchomość w Bedlnie Radzyńskim
 

Syndyk Masy Upadłości spółki WAMIKA-FRESH Sp. z o.o. w Bedlnie Radzyńskim, zaprasza do składania ofert na zakup prawa własności nieruchomości, stanowiącej działki ewidencyjne nr 78, 79, 77/3, 77/5 i 80 o łącznej powierzchni 3,3377 [ha], położone w Bedlnie Radzyńskim, powiat radzyński, województwo lubelskie, obręb ewidencyjny 0023 Bedlno Radzyńskie, wraz z częściami składowymi w postaci rozpoczętej budowy budynku magazynowego, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą oznaczoną numerem LU1R/00060499/8.


Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.277.100,00 zł (słownie: jeden milion dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy sto złotych zero groszy) netto. Wadium: 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych zero groszy)


Operat szacunkowy dotyczący wskazanej nieruchomości dostępny jest do wglądu w kancelarii syndyka.


Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z wymogami, jakim powinna odpowiadać oferta, oraz numerem rachunku bankowego, na jaki należy wpłacić wadium, dostępne są w kancelarii syndyka, w Lublinie ul. Pogodna 36/11, lub w postaci elektronicznej (mailem zwrotnym), po przesłaniu przez osoby zainteresowane zakupem zapytania na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .


Pisemne oferty należy składać w Kancelarii Syndyka, ul. Pogodna 36 lok. 11 w Lublinie w terminie do dnia 28 stycznia 2020 r., do godz. 15.00 (decyduje data wpływu oferty do kancelarii syndyka).


Dodatkowe informacje pod nr. tel. 505-355-290, (81) 479 45 53   

 

 
Syndyk sprzeda dom w Kraśniku
 

Syndyk Masy Upadłości Marka Króla, zaprasza do składania ofert na zakup prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę o nr 256/2 o pow. 385 [m²], zabudowaną budynkiem mieszkalnym, położonej w Kraśniku przy ul. Janowskiej 49A, dla której Sąd Rejonowy w Kraśniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1K/00084049/7.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 86.940,00 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych zero groszy) netto.

Operat szacunkowy dotyczący wskazanej nieruchomości dostępny jest do wglądu w kancelarii syndyka.

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z wymogami, jakim powinna odpowiadać oferta, dostępne są w kancelarii syndyka, w Lublinie ul. Pogodna 36/11, lub w postaci elektronicznej (mailem zwrotnym), po przesłaniu przez osoby zainteresowane zakupem zapytania na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Pisemne oferty należy składać w Kancelarii Syndyka, ul. Pogodna 36 lok. 11 w Lublinie w terminie do dnia 10 października 2019 r., do godz. 15.00 (decyduje data wpływu oferty do kancelarii syndyka).

Dodatkowe informacje pod nr. tel. 505-355-290, (81) 479 45 53

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (IMG_3312.JPG)Dom Kraśnik 2 1738 Kb
Pobierz plik (IMG_3313.JPG)Dom Kraśnik 3 1427 Kb
Pobierz plik (IMG_3314.JPG)Dom Kraśnik  2659 Kb
 
Syndyk sprzeda lokal mieszkalny w Lubartowie
 

Syndyk Masy Upadłości Tomasza Sobicha prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą VDS Tomasz Sobich w Lubartowie, zaprasza do składania ofert na zakup prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego o powierzchni 57,00 [m²], oznaczonego nr 18, położonego na czwartym piętrze budynku wielorodzinnego, zlokalizowanego w Lubartowie przy ul. Lipowej 8, wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem w nieruchomości wspólnej,  dla którego Sąd Rejonowy w Lubartowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1A/00088874/7.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 179.000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych zero groszy) netto.

Operat szacunkowy dotyczący wskazanej nieruchomości dostępny jest do wglądu w kancelarii syndyka.

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z wymogami, jakim powinna odpowiadać oferta, dostępne są w kancelarii syndyka, w Lublinie ul. Pogodna 36/11, lub w postaci elektronicznej (mailem zwrotnym), po przesłaniu przez osoby zainteresowane zakupem  zapytania na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Pisemne oferty należy składać w Kancelarii Syndyka, ul. Pogodna 36 lok. 11 w Lublinie w terminie do dnia 15 lipca 2019 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu oferty do kancelarii syndyka).

Dodatkowe informacje pod nr. tel. 505-355-290, (81) 479 45 53

S P R Z E D A N E !!!

 
KONKURS OFERT NIERUCHOMOŚĆ BIZNESOWA!
 

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że Przedmiotem sprzedaży w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty  jest opisane w Księdze Wieczystej nr. KW LU1U/00048921/9, prawo własności czterech działek gruntowych (2235/10; 2235/12; 2235/13; 2235/14) o łącznej powierzchni 7,5011 ha, zabudowanych budowlami oraz  budynkami o przeznaczeniu produkcyjno – przemysłowym oraz biurowo mieszkalnym, położonych w miejscowości Jedlanka, gmina Stoczek Łukowski, powiat łukowski woj. lubelskie. Przedmiot sprzedaży jest szczegółowo opisany w wycenie, sporządzonej przez Biegłego Sądu Okręgowego rzeczoznawcę majątkowego Barbarę Budzyńską - Korulczyk  tj. opisie i oszacowaniu z dnia 8 lutego 2018r oraz potwierdzeniu aktualności z dnia 8 luty 2019r. Minimalna cena ofertowa nieruchomości wynosi 10 800 000,00 zł (dziesięć milionów osiemset tysięcy złotych) i nie zawiera podatku od towarów i usług.

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest złożenie jej w formie pisemnej w terminie do dnia 25 lutego 2020 r. do godziny 15:00. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, zaadresowanej w sposób następujący: syndyk masy upadłości Jerzy Sławek  ul. Pogodna 36/11; 20-337 Lublin ; z dopiskiem „Sygn. akt  XVIII GUp 120/16 – oferta na zakup nieruchomości AMIS – nie otwierać!”. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest również uiszczenie wadium w wysokości 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych). Wadium winno być uiszczone najpóźniej w dniu  24 lutego 2020 r., na następujący rachunek: AMIS sp. z o.o. w upadłości, prowadzony przez ALIOR BANK S.A. pod numerem 33-2490-0005-0000-4530-1956-2157, a dowód wpłaty wadium winien być załączony do oferty. Otwarcie ofert nastąpi  w dniu 28 lutego 2020r., podczas posiedzenia Rady Wierzycieli o godz. 10:00 w siedzibie Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej, ul. Jana Pawła II 38, 96-230 Biała Rawska na które to posiedzenie zaprasza się zainteresowanych oferentów. Opis i oszacowanie nieruchomości jest dostępne w biurze syndyka u. Pogodna 36/11 w Lublinie (tel. 81 479 45 53; 22 1010 225), od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 – 16.00  oraz na stronie internetowej syndyka www.inlex.pl gdzie znajduje się również regulamin konkursu ofert.

Dodatkowe informacje nr. tel. 600 418 844,  81 479 45 53; 22 1010225 lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

https://youtu.be/LG4PvKdGN6I

https://youtu.be/mloj06Em2wg

 

 
Syndyk sprzeda wierzytelności i prawa
 

Syndyk masy upadłości EKO-TREND sp. z o.o. w upadłości, sprzeda z wolnej ręki następujące prawo:

Wierzytelność od Tomasza Kozika, ujęta w spisie  należności na kwotę 50 000,00 zł , za kwotę 15 000,00 (pietnaście tysięcy złotych).Należność jest udokumentowana  tytułem egzekucyjnym i posiada zabezpieczenie hipoteczne na KW RA1Z/00037177/9.

Prawo do nakładów poniesionych na opracowanie warunków przyłącza farmy fotowoltaicznej w miejscowości Dyniska Nowe za kwotę 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych

Oferty wraz cenami sprzedaży należy składać pocztą  na adres kancelarii syndyka w Lublinie: syndyk masy upadłości EKO-TREND sp. z o.o. ul. Pogodna 36/11, 20-337 Lublin lub elektronicznie Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.