Syndyk sprzeda nieruchomość w Bedlnie Radzyńskim Drukuj
Wpisany przez Sylwia Dolecka
poniedziałek, 23 września 2019 08:54
 

Syndyk Masy Upadłości spółki WAMIKA-FRESH Sp. z o.o. w Bedlnie Radzyńskim, zaprasza do składania ofert na zakup prawa własności nieruchomości, stanowiącej działki ewidencyjne nr 78, 79, 77/3, 77/5 i 80 o łącznej powierzchni 3,3377 [ha], położone w Bedlnie Radzyńskim, powiat radzyński, województwo lubelskie, obręb ewidencyjny 0023 Bedlno Radzyńskie, wraz z częściami składowymi w postaci rozpoczętej budowy budynku magazynowego, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą oznaczoną numerem LU1R/00060499/8.


Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.277.100,00 zł (słownie: jeden milion dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy sto złotych zero groszy) netto. Wadium: 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych zero groszy)


Operat szacunkowy dotyczący wskazanej nieruchomości dostępny jest do wglądu w kancelarii syndyka.


Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z wymogami, jakim powinna odpowiadać oferta, oraz numerem rachunku bankowego, na jaki należy wpłacić wadium, dostępne są w kancelarii syndyka, w Lublinie ul. Pogodna 36/11, lub w postaci elektronicznej (mailem zwrotnym), po przesłaniu przez osoby zainteresowane zakupem zapytania na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .


Pisemne oferty należy składać w Kancelarii Syndyka, ul. Pogodna 36 lok. 11 w Lublinie w terminie do dnia 28 stycznia 2020 r., do godz. 15.00 (decyduje data wpływu oferty do kancelarii syndyka).


Dodatkowe informacje pod nr. tel. 505-355-290, (81) 479 45 53   

 

Poprawiony: środa, 15 stycznia 2020 11:45