Wierzytelności

2022-11-12

Wierzytelność wobec podmiotu holenderskiego

Syndyk masy upadłości IMPERIAL CINEPIX sp. z o.o. sprzeda wierzytelność wobec Medterra Europe B.V. Moermanskkade 600 1013 BC Amsterdam The Netherlands . Wartość nominalna £ 1.532,10, […]
2022-11-12

Wierzytelność z tytułu naprawienia szkody

Syndyk masy upadłości IMPERIAL CINEPIX sp. z o.o. poszukuje zainteresowanych nabyciem wierzytelności wobec osoby fizycznej, wynikającej z prawomocnego wyroku karnego. Wysokość naprawienia szkody 578 tys. zł. […]
2022-11-11

Wierzytelności Wamika Processing

Syndyk Masy Upadłości oferuje do sprzedaży pakiet wierzytelności o wartości nominalnej 70.798,48 zł. Cena wywoławcza wskazanego pakietu wierzytelności stanowi kwotę 20.000,00 zł. Pisemne oferty na zakup […]