Wyróżnione

2022-11-11

Mieszkanie Osada Ratyczów

Lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, położony pod adresem Ratyczów-Osada 51 m. 5, gm. Łaszczów, pow. tomaszowski, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz […]
2022-11-11

Dom w Huszlewie pow. Łosicki

Syndyk masy upadłości Jerzego Pietrzaka i Urszuli Pietrzak – osoby fizyczne nieprowadzącej działalności gospodarczej, oferuje  sprzedaż z wolnej ręki udziałów w wysokości 2 x po ½ […]