Wyróżnione

2023-05-23

Syndyk sprzeda udział 1/2 w dwóch połączonych mieszkaniach

Syndyk masy upadłości Jolanty Borowskiej – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, oferuje sprzedaż z wolnej ręki udział w wysokości ½ w spółdzielczym prawie własności nieruchomości stanowiących […]
2023-05-11

Udział 1/6 w prawie własności nieruchomości

W niniejszym postępowaniu w skład masy upadłości wchodzi udział w wysokości 1/6 w prawie własności nieruchomości stanowiącej działkę nr 176 o pow. 0,12ha położoną w Kaszuby […]
2023-03-11

Dom w Huszlewie pow. Łosicki

Syndyk masy upadłości Jerzego Pietrzaka i Urszuli Pietrzak – osoby fizyczne nieprowadzącej działalności gospodarczej, oferuje  sprzedaż z wolnej ręki udziałów w wysokości 2 x po ½ […]
2022-11-11

Mieszkanie Osada Ratyczów

Lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, położony pod adresem Ratyczów-Osada 51 m. 5, gm. Łaszczów, pow. tomaszowski, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz […]