Likwidujemy nieruchomości i udziały w nieruchomościach

Nieruchome składniki z mas upadłości sprzedajemy na podstawie postanowień Sądu lub uchwał Rady Wierzycieli. W uproszczonych postępowaniach konsumenckich nieruchomości sprzedajemy na podstawie zawiadomienia wierzycieli i Sądu o wyborze sposobu likwidacji tych składników. Przy braku sprzeciwu nie jest wymagany żaden inny dokument.

Likwidujemy ruchomości

Rzeczy ruchome z mas upadłości sprzedajemy na podstawie postanowień Sądu lub uchwał Rady Wierzycieli. W uproszczonych postepowaniach konsumenckich nieruchomości sprzedajemy na podstawie zawiadomienia wierzycieli i Sądu o wyborze sposobu likwidacji tych składników. Przy braku sprzeciwu nie jest wymagany żaden inny dokument. Jeśli wartość wszystkich ruchomości masy upadłości nie przekracza kwoty 50 000,00 zł to ich likwidacja jest przeprowadzana według uznania syndyka.

Likwidujemy wierzytelności i prawa

Wierzytelności i inne prawa przysługujące masie upadłości sprzedajemy na podstawie postanowień Sądu lub uchwał Rady Wierzycieli. W uproszczonych postępowaniach konsumenckich wierzytelności sprzedajemy na podstawie zawiadomienia wierzycieli i Sądu o wyborze sposobu likwidacji tych składników. Przy braku sprzeciwu nie jest wymagany żaden inny dokument. W każdym postępowaniu , jeśli kwota nominalnej wartości wszystkich wierzytelności i praw nie przekracza 50 000,00 zł to syndyk zbywa je wg. własnego uznania, przy czym syndyk musi kierować się zasadą jak największej korzyści ekonomicznej dla masy upadłości.

    Wszystkie oferty

    2023-07-31

    Syndyk sprzeda materiały budowlane

    Syndyk sprzeda z wolnej ręki ruchomości w postaci: stolarki okiennej i drzwiowej, dachówek ceramicznych oraz materiałów montażowych. Wykazy wszystkich ruchomości oferowanych do sprzedaży wraz z cenami […]