Likwidujemy nieruchomości i udziały w nieruchomościach

Nieruchome składniki z mas upadłości sprzedajemy na podstawie postanowień Sądu lub uchwał Rady Wierzycieli. W uproszczonych postępowaniach konsumenckich nieruchomości sprzedajemy na podstawie zawiadomienia wierzycieli i Sądu o wyborze sposobu likwidacji tych składników. Przy braku sprzeciwu nie jest wymagany żaden inny dokument.

Likwidujemy ruchomości

Rzeczy ruchome z mas upadłości sprzedajemy na podstawie postanowień Sądu lub uchwał Rady Wierzycieli. W uproszczonych postepowaniach konsumenckich nieruchomości sprzedajemy na podstawie zawiadomienia wierzycieli i Sądu o wyborze sposobu likwidacji tych składników. Przy braku sprzeciwu nie jest wymagany żaden inny dokument. Jeśli wartość wszystkich ruchomości masy upadłości nie przekracza kwoty 50 000,00 zł to ich likwidacja jest przeprowadzana według uznania syndyka.

Likwidujemy wierzytelności i prawa

Wierzytelności i inne prawa przysługujące masie upadłości sprzedajemy na podstawie postanowień Sądu lub uchwał Rady Wierzycieli. W uproszczonych postępowaniach konsumenckich wierzytelności sprzedajemy na podstawie zawiadomienia wierzycieli i Sądu o wyborze sposobu likwidacji tych składników. Przy braku sprzeciwu nie jest wymagany żaden inny dokument. W każdym postępowaniu , jeśli kwota nominalnej wartości wszystkich wierzytelności i praw nie przekracza 50 000,00 zł to syndyk zbywa je wg. własnego uznania, przy czym syndyk musi kierować się zasadą jak największej korzyści ekonomicznej dla masy upadłości.

Mieszkanie Osada Ratyczów koło Łaszczowa

Wszystkie oferty

2022-11-22

Materiały budowlane

Syndyk masy upadłości Tomasza Sobicha (VDS) sprzeda z wolnej ręki ruchomości w postaci: stolarki okiennej i drzwiowej, dachówek ceramicznych, elementów orynnowania oraz materiałów montażowych. Wykazy wszystkich […]
2022-11-22

Meble biurowe i urządzenia biurowe – ruchomości

Syndyk masy upadłości spółki Vivid Consulting Sp. z o.o. w upadłości sprzeda meble biurowe w postaci krzeseł biurowych – 7 szt. , biurek -4 szt. w […]
2022-11-12

Wierzytelność wobec podmiotu holenderskiego

Syndyk masy upadłości IMPERIAL CINEPIX sp. z o.o. sprzeda wierzytelność wobec Medterra Europe B.V. Moermanskkade 600 1013 BC Amsterdam The Netherlands . Wartość nominalna £ 1.532,10, […]
2022-11-12

Wierzytelność z tytułu naprawienia szkody

Syndyk masy upadłości IMPERIAL CINEPIX sp. z o.o. poszukuje zainteresowanych nabyciem wierzytelności wobec osoby fizycznej, wynikającej z prawomocnego wyroku karnego. Wysokość naprawienia szkody 578 tys. zł. […]
2022-11-11

Mieszkanie Osada Ratyczów

Lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, położony pod adresem Ratyczów-Osada 51 m. 5, gm. Łaszczów, pow. tomaszowski, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz […]
2022-11-11

Wierzytelności Wamika Processing

Syndyk Masy Upadłości oferuje do sprzedaży pakiet wierzytelności o wartości nominalnej 155.798,48 zł. Cena wywoławcza wskazanego pakietu wierzytelności stanowi kwotę 40.012,36 zł. Pisemne oferty na zakup […]
2022-11-11

Dom w Huszlewie pow. Łosicki

Syndyk masy upadłości Jerzego Pietrzaka i Urszuli Pietrzak – osoby fizyczne nieprowadzącej działalności gospodarczej, oferuje  sprzedaż z wolnej ręki udziałów w wysokości 2 x po ½ […]