Syndyk sprzeda prawo użytkowania wieczystego działki Wyszków