Syndyk sprzeda zorganizowaną część przedsiębiorstwa Rapid Sp. z o.o.