RESTRUKTURYZACJE:

JAN ŚWIĆ - postępowanie sanacyjne IX GRs 2/17 - umorzone

NAVIMOR-INVEST S.A. - postępowanie układowe VI GRp 7/17 - umorzone

ANDRZEJ RYCERZ IX GRp 10/17 - przyspieszone postępowanie układowe - ZATWIERDZONO  UKŁAD

TVILUM POLSKA sp. z o.o. VII GRz 1/18 - postępowanie o zatwierdzeni układu - ZATWIERDZONO I WYKONANO  UKŁAD

OPKG Sp. z o.o. w Lublinie IX GRz 1/20 - postępowanie o zatwierdzenie układu - ZATWIERDZONO UKŁAD

WORKSERVICE / GI GROUP we Wrocławiu VIII GRz 16/20 - postepowanie o zatwierdzeni układu częściowego - ZATWIERDZONO UKŁAD

KANCELARIA PIREUS s p. z o.o. XVIII GRz 98/21 - postępowanie o zatwierdzenie układu - ZATWIERZDONO UKŁAD

REYDROB Sp.z o.o. w Golkach XIV GRu 1/20 - postępowanie układowe - UMORZONE

SFINKS POLSKA S.A. - uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

UPADŁOŚCI:

.

POLSKIE NAGRANIA sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej sygn. akt XIX GUp 9/19- przedsiębiorstwo zostało sprzedane. Nabywca Warner Music Poland.Archiwizacja dokumentacji.

KLINIKA NZOZ sp.z o.o. IX GUp 10/14 - przedsiębiorstwo medyczne. W realizacji plany podziału.

Waldemar Pachucki IX GU 12/15 ''of'' - upadłość konsumencka.

EKO-TREND sp.z o.o. IX GUp 108/16 - branża szwalnicza - przedsiębiorstwo sprzedane.

AMIS sp. z o.o. XVIII GUp 120/19 - branża poligraficzna, końcowa faza postępowania.

Marta Groszek IX GUp 24/19 - osoba fizyczna;

RED CARPET sp. z o.o. XVIII GUp 192/19 - do sprzedania prawa producenckie do ujęć reklamówek filmowych

FUTURA - G.M. sp. z o.o. XVIII GUp 421/19 -  początkowa faza postępowania, do sprzedania roszczenie

KING FRUIT sp. z o.o. XIV GUp 144/20 - początkowa faza, do sprzedania nieruchomości i maszyny

ROJA Sp. z o.o. XIV GUp 194/18 - likwidacja masy upadłościARCHIWUM UPADŁOŚCI


EXPERTER sp.z o.o. w upadłości likwidacyjnej sygn. akt X GUp 35/10 - Postępowanie  umorzone.

DEEP BLUE BIOMETRICS sp.z o.o. w upadłości likwidacyjnej sygn.akt X GUp 4/10 - Postępowanie zakończone. Archiwizacja CBA.

RED ROOM sp. z o.o. sygn.akt X GUp 13/10 - Postępowanie zakończone. Archiwizacja CBA.

AKSA POLSKA sp.z o.o. w upadłości likwidacyjnej sygn. akt X GUp 69/09 -  Postępowanie zakończone. Archiwizacja CBA.

UNIVERSAL S.A.  sygn.akt X GU 68/06 -Postępowanie zakończone. Archiwizacja MEBIS.

JOLEXIS sp.z o.o. sygn.akt X GUp 16/09 -   Postępowanie zakończone. Archiwizacja CBA.

RABAR-BAR A.Tyburek, J.Abramowski sp.z j IX GUp 3/12 - Postępowanie zakończone.

CTM POLSKA sp.z o.o.  X GUp 111/12 - Postępowanie umorzone.

ŚWIDNIK TRADE sp.z o.o. w upadłości likwidacyjnej syng. akt IX GUp 93/11 -Postępowanie umorzone.

IONA HOMES sp.z o.o. Sp.k. X GUp 42/12 - Postępowanie zakończone. Archiwizacja CBA.

MŁYN ZBOŻOWY GGD Małgorzata i Arkadiusz Gajosz, Jacek Dubiel Spółka Jawna w upadłości likwidacyjnej w Szczebrzeszynie, V GUp 1/10, postępowanie zakończone. Archiwizacja CBA.

Betterware Poland Limited X Gup 46/12 - Postępowanie zakończone. Archiwizacja CBA.

PUH DAKRO Dariusz Kroczyński w upadłości likwidacyjnej sygn. akt XVIII GUp 32/09 - Postępowanie zakończone. Archiwizacja MEBIS.

RATON POLSKA sp.z o.o.X GUp 16/14 - zakończone.

Fabryka Mebli Poznańscy sp.z o.o. w upadłości likwidacyjnej. sygn.akt V GUp 2/09 - Postępowanie zakończone Archiwizacja CBA.

Feliksa Olczak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Olczak Zakład Kamieniarski w Lublinie IX GUp 8/12 - zakończone

INWEST - PLAN sp. z o.o. IX GUp 16/13 - zakończone Archiwizacja MEBIS.

CEZAR 10 S.A. X GUp 94/15 - zakończone Archiwizacja CBA.

VENA Sp.z o.o. X GUp 410/16 - zakończone Archiwizacja MEBIS.

Emil Kloc  IX GUp 22/17 "of" - osoba fizyczna - umorzone

Mariusz Baraniak X GUp 434/17 -osoba fizyczna - zakończone

AMEDS Centrum sp.z o.o. X GUp 112/14 - zakończone Archiwizacja MEBIS.

PHOENIX TECHNOLOGIES sp. z o.o. - X GUp 515/17  - zakończone Archiwizacja CBA.

Jarosław Bandura XVIII GUp 150/19 - osoba fizyczna - zakończone


Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 
Syndyk sprzeda nieruchomość mieszkaniowo usługową
 

Syndyk masy upadłości Urszuli i Jerzego Pietrzak – osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, sprzeda z wolnej ręki nieruchomość poprzez zbycie udziałów obojga małżonków w wysokości ½ w każdy w nieruchomości opisanej w księdze wieczystej SI2S/00020443/0, stanowiącej lokal użytkowy i mieszkalny w kompleksie działek 878 i 881/2, położenie Huszlew 77A, powiat Łosicki, woj. Mazowieckie, z określeniem następujących warunków zbycia:

  1. Cena sprzedaży udziału nie może być niższa niż 496 500 zł o ile nieruchomości w całości przysługuje zwolnienie z podatku od towarów i usług, zaś w przeciwnym wypadku do ceny odpowiednio powinien być doliczony podatek od towarów i usług.
  2. Sprzedaż udziału nastąpi łącznie z pozostałymi udziałami w tejże nieruchomości wchodzącymi do masy upadłości drugiego współmałżonka, dla którego funkcję syndyka sprawuje również ta sama osoba syndyka, za taką samą cenę, by możliwe było zbycie całej nieruchomości jednemu nabywcy za cenę nie niższą niż 993 000,00 zł bez ptu.
  3. O zamiarze sprzedaży syndyk ogłosi w dzienniku ogólnopolskim oraz na portalu Otodom.pl
  4. Termin składania oferty syndyk zakreśli nie krótszy niż 30 dni od daty emisji ogłoszenia w dzienniku ogólnopolskim i w tym terminie należy składać oferty na adres: Kancelaria Syndyka Jerzego Sławka, 20-337 Lublin ul. Pogodna 36/11 lub [email protected] inlex.pl
  5. Na wypadek wpływu więcej niż jednej oferty, syndyk zarządzi licytację po uprzedniej wpłacie wadium w wysokości 10% ceny wskazanej w pkt. 1 powyżej.
  6. Na wypadek, gdyby nie doszło do wykreślenia obciążeń wskazanych w dziale IV KW SI2S/00020443/0, syndyk rozwiąże umowę przeniesienia własności lub dojdzie do zwrotnego przeniesienia własności, za zwrotem nabywcy całości skwitowanej przez masę upadłosci ceny.
  7. Koszty związane ze sprzedażą udziałów i ewentualnym rozwiązaniem umowy lub zwrotnym przeniesieniem własności w tym podatek od czynności cywilnoprawnych ponosi zainteresowany nabyciem nieruchomości.

Osoby zainteresowane zakupem mogą pod adresem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. uzyskać operat szacunkowy nieruchomości.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (skan_doc02123020211018105711.pdf)Operat szcunkowy 16475 Kb
 
Syndyk sprzeda udział - lokal mieszkalny ul. Dziewanny, Lublin
 

Syndyk oferuje do sprzedaży udział (w wysokości 1/6 części) w prawie odrębnej własności lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 58,50 [m²], oznaczonego numerem 10, położonego na czwartym piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego w Lublinie, przy ul. Dziewanny 9, wraz ze związanym z lokalem udziałem (w 6516/1086595) w nieruchomości wspólnej oraz pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o pow. 6,66 [m²], dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr LU1I/00256501/9.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 30.916,50 zł (słownie: trzydzieści tysięcy dziewięćset szesnaście złotych pięćdziesiąt groszy).

Operat szacunkowy dotyczący wskazanej nieruchomości dostępny jest do wglądu w kancelarii syndyka.

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z wymogami, jakim powinna odpowiadać oferta, dostępne są w kancelarii syndyka, w Lublinie ul. Pogodna 36/11, lub w postaci elektronicznej (mailem zwrotnym), po przesłaniu przez osoby zainteresowane zakupem  zapytania na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Pisemne oferty należy składać w Kancelarii Syndyka, ul. Pogodna 36 lok. 11 w Lublinie  w terminie 10 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia (decyduje data wpływu oferty do kancelarii syndyka).

Syndyk zachowuje prawo do odwołania lub zakończenia konkursu ofert bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje pod nr. tel. 505-355-290, (81) 479 45 53

 

 
Syndyk sprzeda udział w samochodzie
 

 

Syndyk oferuje do sprzedaży udział (w wysokości ½ części) w prawie własności samochodu osobowego SEAT Toledo, rok prod. 2001, przebieg 284.000 km.

Cena 1500,00 zł.

Dodatkowe informacje pod nr telefonu 81 479 45 53, oraz przez kontakt e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Oferty należy składać w terminie do 5 września 2022r. Warunki konkursu ofert oraz warunki jakim musi odpowiadać oferta dostępne po przesłaniu zapytania na wyżej wskazany adres mailowy.

 

 

 
Syndyk sprzeda wyposażenie biura - meble, elektronika
 

Syndyk masy upadłości VIVID Consulting Sp. z o.o. w upadłości sprzeda za 50% wartości oszacowania ruchomości: meble biurowe w postaci biurek i krzeseł biurowych cena sprzedaży nie mniej niż 745,00 zł. brutto oraz sprzęt biurowy w postaci uszkodzonych laptopów, komputera i niszczarki do papieru cena sprzedaży nie mniej niż 240,00 zł. brutto.

Oferty na zakup mebli i sprzętu biurowego należy składać pisemnie na adres kancelarii syndyka: Syndyk Vivid Consulting Sp. z o.o. w upadłości, ul. Pogodna 36 lok. 11, 20-337 Lublin lub e-mailem: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Termin na składanie ofert to 1 czerwca 2022r. godz. 12:00 (decyduje data wpływu).

Szczegółowy spis ruchomości w załączeniu, informacje pod tel. 81 479-45-53

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (Spis ruchomości meble_sprzęt 5_2022r.pdf)Spis ruchomości meble_sprzęt 5_2022r.pdf 37 Kb
 
Syndyk sprzeda udziały w działkach rolnych
 

 

Syndyk sprzeda udziały w prawie własności nieruchomości położonych w miejscowości Kaniwola, gmina Ludwin, powiat łęczyński, województwo lubelskie:

1) 1) w wysokości 1/2 części, w niezabudowanych działkach gruntu rolnego oznaczonych nr 775/8 i 753/4 o łącznej powierzchni 0,12 [ha] – za cenę 8.832,00 zł;

2) w wysokości 1/6 części, w niezabudowanej działce gruntu rolnego oznaczonej nr 753/2 o powierzchni 0,0250 [ha] – za cenę 600,00 zł;

3) w wysokości 1/20 części w działce gruntu oznaczonej nr 755/5 o powierzchni 0,1482 [ha] - za cenę 600,00 zł.

Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz operat szacunkowy dotyczący w/w nieruchomości, dostępne są w kancelarii syndyka lub w postaci elektronicznej (mailem zwrotnym),
po przesłaniu zapytania na adres:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Pisemne oferty należy składać w Kancelarii Syndyka, ul. Pogodna 36 lok. 11 w Lublinie w terminie do 27 maja 2022r. godz. 12:00 (decyduje data wpływu oferty
do kancelarii syndyka).

Dodatkowe informacje pod nr. tel. 505-355-290, (81) 479 45 53

 

 
Syndyk sprzeda udział w lokalu mieszkalnym
 

Syndyk Masy Upadłości oferuje do sprzedaży udział (w wysokości 1/2 części) w prawie odrębnej własności lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 47,3 [m²], oznaczonego numerem 88, położonego w Lublinie, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy
ul. Tumidajskiego 12, dla którego Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00275763/2.

Cena wywoławcza za oferowany do sprzedaży udział wynosi 148.500,00 zł (słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy pięćset złotych zero groszy).

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowego udziału dostępny jest do wglądu w kancelarii syndyka.

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z wymogami, jakim powinna odpowiadać oferta, dostępne są w kancelarii syndyka, w Lublinie ul. Pogodna 36/11, lub po przesłaniu zapytania na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Pisemne oferty należy składać w Kancelarii Syndyka, ul. Pogodna 36 lok. 11 w Lublinie w terminie 14 dni daty ogłszenia w prasie, tj. 1.02.2022r.  (decyduje data wpływu oferty do kancelarii syndyka)..

W przypadku wpływu więcej niż jednej waznej oferty syndyk zastrzega sobie prawo przeprowadzenia uzupełniającej aukcji, w której udział będą mogli wziąć oferenci..

Dodatkowe informacje: 505-355-290, (81) 479 45 53

 

 
Syndyk sprzeda udziały w spółce z o.o.
 

Syndyk Masy Upadłości oferuje do sprzedaży 5 (pięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) w spółce Agencja Medialna KRISS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Bolesława Sekutowicza 1A lok. 26, 20 – 152 Lublin, nr KRS 0000925674.

Cena wywoławcza za oferowane do sprzedaży udziały wynosi 500,00 zł (słownie: pięćset złotych zero groszy).

Pisemne oferty należy składać w Kancelarii Syndyka, ul. Pogodna 36 lok. 11 w Lublinie w terminie 7 dni od daty ukazania niniejszego ogłoszenia (decyduje data wpływu oferty do kancelarii syndyka).

Dodatkowe informacje pod nr. tel. 505-355-290, (81) 479 45 53 oraz pod adresem e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.