doradca restrukturyzacyjny Przemysław Skipor

Przemysław Skipor jest doradcą restrukturyzacyjnym z wieloletnim stażem. Prowadzi i przeprowadził kilkadziesiąt postępowań upadłościowych zarówno przedsiębiorców jak tez osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.