Ruchomości

2023-07-31

Syndyk sprzeda materiały budowlane

Syndyk sprzeda z wolnej ręki ruchomości w postaci: stolarki okiennej i drzwiowej, dachówek ceramicznych oraz materiałów montażowych. Wykazy wszystkich ruchomości oferowanych do sprzedaży wraz z cenami […]