Ruchomości

2023-01-30

Syndyk sprzeda ruchomości w postaci urządzeń biurowych

Syndyk masy upadłości oferuje do sprzedaży używane urządzenia biurowe i sprzęt komputerowy, zgodnie z załączonym zestawieniem. Łączna cena sprzedaży 372,98 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt dwa złotych […]
2023-01-30

Syndyk sprzeda ruchomości w postaci mebli biurowych

Syndyk masy upadłości oferuje do sprzedaży używane meble biurowe w postaci krzeseł biurowych oraz biurek, zgodnie z załączonym zestawieniem. Łączna cena sprzedaży 120,00 zł (słownie: sto […]
2022-11-22

Materiały budowlane

Syndyk masy upadłości Tomasza Sobicha (VDS) sprzeda z wolnej ręki ruchomości w postaci: stolarki okiennej i drzwiowej, dachówek ceramicznych, elementów orynnowania oraz materiałów montażowych. Wykazy wszystkich […]
2022-11-22

Meble biurowe i urządzenia biurowe – ruchomości

Syndyk masy upadłości spółki Vivid Consulting Sp. z o.o. w upadłości sprzeda meble biurowe w postaci krzeseł biurowych – 7 szt. , biurek -4 szt. w […]