Wierzytelności

2023-02-22

Syndyk sprzeda pakiet wierzytelności Wamika Processing Sp. z o.o.

Syndyk Masy Upadłości oferuje do sprzedaży pakiet wierzytelności o wartości nominalnej 70.798,48 zł. Cena wywoławcza wskazanego pakietu wierzytelności stanowi kwotę 5.888,88 zł. Pisemne oferty na zakup […]
2023-01-20

Pakiet wierzytelności upadłej spółki KING FRUIT sp. z o.o.

Syndyk masy upadłości KING FRUIT sp. z o.o. oferuje do sprzedaży pakiet wierzytelności upadłego, składający się z 37 wierzytelności wobec różnych kontrahentów spółki. Część wierzytelności jest […]
2022-11-12

Wierzytelność wobec podmiotu holenderskiego

Syndyk masy upadłości IMPERIAL CINEPIX sp. z o.o. sprzeda wierzytelność wobec Medterra Europe B.V. Moermanskkade 600 1013 BC Amsterdam The Netherlands . Wartość nominalna £ 1.532,10, […]
2022-11-12

Wierzytelność z tytułu naprawienia szkody

Syndyk masy upadłości IMPERIAL CINEPIX sp. z o.o. poszukuje zainteresowanych nabyciem wierzytelności wobec osoby fizycznej, wynikającej z prawomocnego wyroku karnego. Wysokość naprawienia szkody 578 tys. zł. […]