Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny  Jerzy Sławek

Jerzy Sławek, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny z pierwszą w Polsce wydaną licencją Ministra Sprawiedliwości nr. 2. Jest specjalistą praktykiem w zakresie prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Od kilku kadencji jest członkiem Komisji Egzaminacyjnej Ministra Sprawiedliwości do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Brał czynny udział w pracach komisji do spraw nowelizacji prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Sprawował szereg funkcji zarządczych w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych a także kompensacji stoczni Gdynia i stoczni Szczecińskiej Nowa. Jest dziekanem Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych.

Posiadacz Licencji Doradcy Restrukturyzacyjnego (wcześniej licencja syndyka) nr 2 wydanej przez Ministra Sprawiedliwości. Dziekan Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych, wcześniej Dziekan Krajowej Izby Syndyków (wcześniej od 2010 prodziekan); uczestniczył w pracach V Grupy Roboczej UNCITRAL (ONZ). Prezes zarządu BUD-BANK Leasing Sp. z o.o., zarządcy kompensacji stoczni: SSN Nowa sp. z o.o. Stoczni Gdynia S.A., obecnie od 2015r. likwidator tejże Spółki. Członek Komisji Egzaminacyjnej Ministra Sprawiedliwości dla Egzaminu na Licencje Syndyka. Członek zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. nowelizacji Prawa Upadłościowego. Doradca Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w projekcie Polityki Nowej Szansy (pomoc publiczna na ratowanie i restrukturyzacje. Doradcy Restrukturyzacyjnego. Aktywnie prowadzący postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe każdego typu.            Ponownie powołany przez Ministra Sprawiedliwości na 5-tą z kolei kadencję Komisji Egzaminacyjnej dla egzaminu na licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Posiada tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego.

  • Trudne zadania nie zawsze się udają. Tym razem liczę że się uda. Ponad 150 wierzycieli, osób fizycznych, nadal ma szanse na odzyskanie swoich wierzytelności w realizowanym układzie. Jako nadzorca wykonania układu trzymam kciuki za wykonanie układu. Gdyby nie postępowanie restrukturyzacyjne to zaspokojenie tych wierzycieli w upadłości nie byłoby możliwe.

Najważniejsi są Wierzyciele

W sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych przedsiębiorców, najważniejsi są Wierzyciele. Staram się być dla nich zawsze dostępny i służę im informacją o ich sytuacji.