Likwidujemy nieruchomości i udziały w nieruchomościach

Nieruchome składniki z mas upadłości sprzedajemy na podstawie postanowień Sądu lub uchwał Rady Wierzycieli. W uproszczonych postępowaniach konsumenckich nieruchomości sprzedajemy na podstawie zawiadomienia wierzycieli i Sądu o wyborze sposobu likwidacji tych składników. Przy braku sprzeciwu nie jest wymagany żaden inny dokument.

Likwidujemy ruchomości

Rzeczy ruchome z mas upadłości sprzedajemy na podstawie postanowień Sądu lub uchwał Rady Wierzycieli. W uproszczonych postepowaniach konsumenckich nieruchomości sprzedajemy na podstawie zawiadomienia wierzycieli i Sądu o wyborze sposobu likwidacji tych składników. Przy braku sprzeciwu nie jest wymagany żaden inny dokument. Jeśli wartość wszystkich ruchomości masy upadłości nie przekracza kwoty 50 000,00 zł to ich likwidacja jest przeprowadzana według uznania syndyka.

Likwidujemy wierzytelności i prawa

Wierzytelności i inne prawa przysługujące masie upadłości sprzedajemy na podstawie postanowień Sądu lub uchwał Rady Wierzycieli. W uproszczonych postępowaniach konsumenckich wierzytelności sprzedajemy na podstawie zawiadomienia wierzycieli i Sądu o wyborze sposobu likwidacji tych składników. Przy braku sprzeciwu nie jest wymagany żaden inny dokument. W każdym postępowaniu , jeśli kwota nominalnej wartości wszystkich wierzytelności i praw nie przekracza 50 000,00 zł to syndyk zbywa je wg. własnego uznania, przy czym syndyk musi kierować się zasadą jak największej korzyści ekonomicznej dla masy upadłości.

Wszystkie oferty

2023-02-22

Syndyk sprzeda pakiet wierzytelności Wamika Processing Sp. z o.o.

Syndyk Masy Upadłości oferuje do sprzedaży pakiet wierzytelności o wartości nominalnej 70.798,48 zł. Cena wywoławcza wskazanego pakietu wierzytelności stanowi kwotę 5.888,88 zł. Pisemne oferty na zakup […]
2023-01-30

Syndyk sprzeda ruchomości w postaci urządzeń biurowych

Syndyk masy upadłości oferuje do sprzedaży używane urządzenia biurowe i sprzęt komputerowy, zgodnie z załączonym zestawieniem. Łączna cena sprzedaży 372,98 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt dwa złotych […]
2023-01-30

Syndyk sprzeda ruchomości w postaci mebli biurowych

Syndyk masy upadłości oferuje do sprzedaży używane meble biurowe w postaci krzeseł biurowych oraz biurek, zgodnie z załączonym zestawieniem. Łączna cena sprzedaży 120,00 zł (słownie: sto […]
2023-01-20

Pakiet wierzytelności upadłej spółki KING FRUIT sp. z o.o.

Syndyk masy upadłości KING FRUIT sp. z o.o. oferuje do sprzedaży pakiet wierzytelności upadłego, składający się z 37 wierzytelności wobec różnych kontrahentów spółki. Część wierzytelności jest […]
2022-11-22

Materiały budowlane

Syndyk masy upadłości Tomasza Sobicha (VDS) sprzeda z wolnej ręki ruchomości w postaci: stolarki okiennej i drzwiowej, dachówek ceramicznych, elementów orynnowania oraz materiałów montażowych. Wykazy wszystkich […]
2022-11-22

Meble biurowe i urządzenia biurowe – ruchomości

Syndyk masy upadłości spółki Vivid Consulting Sp. z o.o. w upadłości sprzeda meble biurowe w postaci krzeseł biurowych – 7 szt. , biurek -4 szt. w […]
2022-11-12

Wierzytelność wobec podmiotu holenderskiego

Syndyk masy upadłości IMPERIAL CINEPIX sp. z o.o. sprzeda wierzytelność wobec Medterra Europe B.V. Moermanskkade 600 1013 BC Amsterdam The Netherlands . Wartość nominalna £ 1.532,10, […]
2022-11-12

Wierzytelność z tytułu naprawienia szkody

Syndyk masy upadłości IMPERIAL CINEPIX sp. z o.o. poszukuje zainteresowanych nabyciem wierzytelności wobec osoby fizycznej, wynikającej z prawomocnego wyroku karnego. Wysokość naprawienia szkody 578 tys. zł. […]